02/01/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH CÁT (VICA., JSC)

I. ĐƠN HÀNG LÀM VIỆC:  XÂY DỰNG

- Số lượng lao động phổ thông và tay nghề cần tuyển: 168 lao động

- Giới tính: Nam Tuổi từ 18 tuổi đến 45 tuổi

- Loại hình công việc: Xây Dựng các công trình tại Malaysia

- Thời hạn Hợp đồng: 3 năm

- Thời gian làm việc: 8h/ngày; 48 tiếng / tuần

- Ngày làm việc : 6 ngày/ tuần ( Làm thêm x 1,5 ) Ngày nghỉ : 1 ngày (Làm thêm x 2.0 )

- Lương cơ bản: 45 RM x 26 ngày = 1.170 RM ( Tương đương 7.956.000 VNĐ)

- Lương làm thêm giờ: 3h/ngày x 26 ngày) = 78h * 8,43RM/h = 658 RM/26 ngày

- Thu nhập: 1.170 RM/26 ngày + 658 RM/ 26 ngày = 1.828RM/ 26 ngày     

- Trợ cấp ăn: -  45 RM/ tháng (Dành cho lao động đi làm đầy đủ trong tháng)

                               -  Trợ cấp ăn: 1RM/ ngày (Đối với ca ngày); 2,3 RM/ngày (Đối với ca đêm).

- Tồng thu nhập: 1.899 RM – 2000 RM (Tương đương  12.900.000 – 13.600.000 VNĐ)

Lưu ý : Nếu lao động có tay nghề tốt Chủ sự dụng tạo điều kiện làm khoán thu nhập từ 15000.000 – 20.000.000 VNĐ.

II. THỢ HÀN.

- Số lượng lao động phổ thông và tay nghề cần tuyển: 68 lao động

- Giới tính       : Nam Tuổi từ 18 tuổi đến 45 tuổi

- Loại hình công việc: Thợ Hàn các công trình tại Malaysia

- Thời hạn Hợp đồng: 3 năm

- Thời gian làm việc: 8h/ngày; 48 tiếng / tuần

- Ngày làm việc : 6 ngày/ tuần ( Làm thêm x 1,5 ) Ngày nghỉ : 1 ngày (Làm thêm x 2.0 )

- Lương cơ bản: 40 - 60 RM x 26 ngày = 1.170 – 1560 RM ( Tương đương 7.956.000 – 11000.000 VNĐ)

- Lương làm thêm giờ: 3h/ngày x 26 ngày) = 78h * 8,43RM/h = 658 RM/26 ngày

- Trợ cấp ăn: -  45 RM/ tháng (Dành cho lao động đi làm đầy đủ trong tháng)

III. LÁI MÁY ( Lái xe công trình + máy đào + máy ủi + máy xúc…..)

- Lái xe phải có Bằng lái

- Số lượng lao động phổ thông và tay nghề cần tuyển: 50 lao động

- Giới tính       : Nam Tuổi từ 18 tuổi đến 45 tuổi

- Loại hình công việc: Lái máy các công trình tại Malaysia

- Thời hạn Hợp đồng: 3 năm

- Thời gian làm việc: 8h/ngày; 48 tiếng / tuần

- Ngày làm việc : 6 ngày/ tuần ( Làm thêm x 1,5 ) Ngày nghỉ : 1 ngày (Làm thêm x 2.0 )

- Lương cơ bản: 50 - 65RM x 26 ngày = 1300  – 1690 RM ( Tương đương 11000.000 – 12.680.000 VNĐ)

- Lương làm thêm giờ: 3h/ngày x 26 ngày) = 78h * 8,43RM/h = 658 RM/26 ngày

- Trợ cấp ăn: -  45 RM/ tháng (Dành cho lao động đi làm đầy đủ trong tháng)                     

**    CHẾ ĐỘ

- Nhà ở: Được chủ sử dụng cung cấp với 1 số tiện nghi ,thiết bị nấu ăn và được cung cấp điện nước

- Ngày nghỉ hằng năm : Theo luật lao động của Malaysia

- Y tế: Được điều trị miễn phí

- Bảo hiểm: Được chủ sử dụng lao động đóng

- Thuế Levy : Người lao động đóng

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp:

LH: LÊ TRÍ BÌNH - SĐT: (04) 6290 2966- 0973 11 20 98

Email: vinhcatxkld@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - Số 48TT 11B Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Internet